Phần mềm Microsoft Office 365 Personal 32/64 bit

Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm: Office 365 Personal ESD (Key điện tử)
  Microsoft Office 365 Personal 32/64 AllLngSub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR
  1 user / 3 thiết bị / oneDrive 1 TB
  PC / Laptop / Điện Thoại
Mua ngay

Phần mềm Microsoft Office 365 Home 32/64 bit

Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm: Office 365 Home ESD (Key điện tử)
  Microsoft Office 365 Home 32/64 AllLngSub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR
  Số máy cài đặt: 1 máy tính
Mua ngay

Phần mềm Kaspersky Small Office Security (1 SEVER + 10 PC )

Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm: Kaspersky Small Office Security. Với thẻ bản quyền 10PCs bạn phải kích hoạt cho 10 máy tính trong cùng 1 ngày. Nếu kích hoạt không cùng một ngày thì những máy còn lại sẽ bị trừ dần thời gian sử dụng tương ứng với máy tính đã kích hoạt đầu tiên.
Mua ngay

Phần mềm Microsoft Windows Server Standard 2019 English P73-07788

Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm: PHẦN MỀM WINDOWS SVR STD 2019 64BIT ENGLISH 1PK DSP OEI DVD 16 CORE_P73-07788
  (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ Microsoft Khi EU Yêu Cầu)
Mua ngay

Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 10 Pro 64Bit OEI FQC-08929

Liên hệ
 • Thông tin sản phẩm: Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Mua ngay